O stowarzyszeniu

Efektywnie wykorzystaj potencjał swojej firmy.
Wspólnie możemy więcej!

Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach to jedna z kluczowych organizacji gospodarczych w regionie. Powstało w 1997 roku z inicjatywy przedsiębiorców i menedżerów z Jelcza-Laskowic. Celem była wymiana doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów gospodarki rynkowej.

Misją Stowarzyszenia Pracodawców w Jelczu-Laskowicach jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i ekonomicznym gminy i mista Jelcz-Lakowice, wspieranie przemian gospodarczych, propagowanie zasad gospodarki rynkowej, kreowanie postaw uczciwości i rzetelności w życiu publicznym.

Do głównych zadań Stowarzyszenia należy:

  • Promowanie ziemi jelczańsko-laskowickiej i sprzyjanie jej wszechstronnemu rozwojowi.
  • Promowanie możliwości produkcyjno-usługowych członków Stowarzyszenia, wspieranie ich rozwoju oraz budowanie wysokiego poziomu etyki zawodowej.
  • Tworzenie atmosfery społecznej akceptacji wokół potrzeby funkcjonowania i działania Stowarzyszenia.
  • Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji programów społecznych i gospodarczych dla miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
  • Dążenie do stworzenia warunków, zapewniających zrównoważone funkcjonowanie i stabilny rozwój firm lokalnych, szczególnie tych będących członkami lub reprezentowanych w Stowarzyszeniu.
  • Reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia przed negatywnymi objawami funkcjonowania życia społecznego, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, korzystaniu z praktyk monopolistycznych i pozaprawnych w zawieraniu umów o usługi i roboty oraz lekceważenie potrzeb interesów społeczności lokalnej.


Aktualne dane na temat Stowarzyszenia oraz Zarządu znajdziecie w KRS


Zarząd Stowarzyszenia Pracodawców w Jelczu-Laskowicach
  • Prezes / Przewodniczący Zarządu - Piotr Marek Stajszczyk
  • Wiceprzewodniczący Zarządu - Arkadiusz Matunin
  • Wiceprzewodniczący Zarządu - Maciej Łuczkowski


Solidarni z Ukrainą

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie nikt nie jest obojętny!
Uruchamiamy oficjalną zbiórkę, która jest wyrazem solidarności z naszymi sąsiadami, a jednocześnie zapewni konkretną pomoc poszkodowanym, którzy tej pomocy potrzebują i trafią do naszej małej Ojczyzny.

Zbiórka znajduje się TUTAJ

Wojna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla żołnierzy i ich sprzętu.
Niestety, jak wszyscy widzimy w mediach, od pocisków i bomb, cierpią i giną nie tyko żołnierze, ale również osoby cywilne.

Tak jak nikt z nas nie spodziewał się że dojdzie do takiej eskalacji napięcia w kraju europejskim, że dojdzie do WOJNY blisko naszej granicy, tak nikt nie odpowie dziś na pytanie – kiedy to się skończy?

Za tydzień? Za miesiąc? Za pół roku, czy za rok?

Dzisiaj Ukraina potrzebuje solidarności jeszcze bardziej niż dotychczas. Każda wpłacona złotówka to gest wsparcia i solidarności.
Żeby zapewnić jak najskuteczniejszą pomoc, zebrane środki będą wydatkowane na najbardziej potrzebną długofalową pomoc.

Pomóż wpłatą i udostępnij dalej, niech Wszyscy widzą, że jesteśmy Solidarni z Ukrainą.

Udostępnijcie zbiórkę w mediach społecznościowych i zaproś do niej kolejne osoby. Przy odrobinie wysiłku, wspólnie możemy zebrać naprawdę dużą kwotę!

Można też wpłacić bezpośrednio na specjalnie wyodrębnione do tego celu konto Stowarzyszenia Pracodawców w Jelczu-Laskowicach:

Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach
ul. Wincentego Witosa 19, 55-220 Jelcz-Laskowice
NIP 9121636440 , REGON 0000278016

Bank Spółdzielczy w Oławie, nr konta: 09 9585 0007 2005 0209 0001 0002

Z dopiskiem "Solidarni z Ukrainą"

Kontakt

Nasze dane:

STOWARZYSZENIE PRACODAWCÓW W JELCZU-LASKOWICACH
ul. Wincentego Witosa 19
55-230 Jelcz-Laskowice
Numer rachunku
64 9585 0007 0020 0209 0001 0001

Zapraszam do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną: e-mail